تماس با ما
*پرسش، پیشنهاد، یا انتقاد را وارد کنید.
رایانامه: info@tik.irandoc.ac.ir
تلفن تماس در ساعات اداری (8-16): 66954811
تلفن تماس در ساعات غیر اداری (16-22) : 09336164631