●  چگونه می‌توان از همانندجو استفاده کرد؟ برای کاربرد همانندجو، اعضای هیئت علمی مؤسسه‌های زیرپوشش (دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش‌ عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی) زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری با معرفی مؤسسه‌های محل اشتغال خود به عضویت سامانه درمی‌آیند و پس از عضویت می‌توانند با ورود به سامانه، نوشتارهای دانشجویان خود را همانندجویی کنند. برای آگاهی بیشتر می‌توانید به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید. ●  همانندجو در چه منابعی جست‌وجو می‌کند؟ همانندجو هم‌اکنون همانندی نوشتارها را در متن کامل و در حال افزایش ده‌ها هزار عنوان از تازه‌ترین پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها جست‌وجو و گزارش می‌کند. ●  آیا همانندی نوشتارها با منابع اینترنتی هم بررسی می‌شود؟ این امکان در همانندجو هست، ولی هم‌اکنون همانندی نوشتارها با منابع اینترنتی بررسی نمی‌شود. ●  آیا همانندجویی هزینه‌ای در بر دارد؟ بر پایه ماده 18 آیین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآورندگان در آنها ،‌ منابع مالی لازم برای پشتیبانی، روزآوری، و خدمات «همانندجو» از محل درآمدهای آن تأمین می‌شود.