در پاسخ به خواست جامعه‌ علمی کشور برای بهبود اخلاق علمی، به‌ویژه در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و برای اجرای بندهای فصل چهارم آیین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآورندگان در آنها (شماره 195929/و تاریخ 1395/9/6)، سامانه «همانندجو» با پشتوانه متن کامل و در حال افزایش ده‌ها هزار عنوان از تازه‌ترین پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در تاریخ 20 آذرماه 1395 به‌دست وزیر گرامی علوم، تحقیقات، و فناوری رونمایی شد.
بر پایه ماده هشت آیین‌نامه یاد شده دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، یا مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی، یا فناوری دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارت عتف، موظف هستند پیش از تصویب پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌ها؛ اصالت محتوای آنها را با کاربرد «همانندجو» و پیشینه آنها را با کاربرد سامانه‌های دیگر ایرانداک بررسی کنند. بر پایة ماده نه آیین‌نامه نیز مؤسسه‌ها موظف هستند با بازنگری در فرایند دانش‌آموختگی، از زمان ابلاغ این آیین‌نامه به بعد، پیش از دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، اصالت محتوای آنها را با کاربرد «همانندجو» بررسی کنند. ماده 10 این آیین‌نامه، تعیین اصالت محتوا در هر مدرک و داوری در باره‌ آن را بر پایه گزارش «همانندجو» بر عهده مؤسسه‌ها می‌داند.
همانندجویی در نوشتار پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، گامی در کمک به نگه‌داشت حقوق پدیدآوران و گسترش علم و فناوری و زمینه‌سازی برای دسترسی آزاد همگان به اطلاعات است. «همانندجو» با جست‌وجوی خودکار در متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها موجود در ایرانداک، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه‌ی همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد.
برای کاربست این سامانه، استادان گرامی با معرفی مؤسسه‌ها به عضویت این سامانه در می‌آیند و از آن پس می‌توانند پس از ورود به سامانه، نوشته‌های دانشجویان خود را بارگذاری و نتیجه همانندجویی را در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند.
امید آنکه این خدمت کوچک از سوی ایرانداک، زمینه‌ساز پیشرفت بیشتر در تولید علم و پاس‌داشت حقوق پدیدآوران باشد و با پشتیبانی دانشگاهیان گرامی، بهبودی روزافزون یابد.